Hur kan vi hjälpa till?

Tack för ditt intresse för VELUX och våra produkter. För kontaktinformation och svar på vanliga frågor, var vänlig klicka på länkarna till vänster eller i nederkanten av sidan.

Integritetsskyddspolicy

VELUX-koncernen respekterar och skyddar ditt privatliv. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver behandling av personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in genom våra digitala plattformar, vilka tillsammans ger en besökare möjlighet att få tillgång till vår närvaro på nätet och att använda våra tjänster. Denna integritetspolicy för VELUX-koncernen överensstämmer med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) och nationell lag på de marknader där vi är verksamma.

VELUX A/S, moderbolaget i VELUX-koncernen, ansvarar för insamling, lagring och behandling av dina personuppgifter. Viss information ber vi dig om direkt, annan information samlas in automatiskt.

1. Vilka personuppgifter samlar VELUX-koncernen in och varför?

De personuppgifter som du tillhandahåller VELUX-koncernen och uppgifter som samlas in genom våra digitala plattformar kommer användas för att förbättra vår kundkännedom och ge relevant kommunikation och erbjudanden till dig genom samtliga kanaler där du kan tänkas träffa på VELUX-koncernen. Uppgifter kan också komma att användas för produktutveckling.

VELUX-koncernen samlar in personuppgifter för att tillhandahålla våra produkter och information till återförsäljare, distributörer, uppdragstagare, kunder, affärspartners och för att följa relevanta lagar. Om en individ väljer att inte tillhandahålla vissa personuppgifter till VELUX-koncernen, kan vi kanske inte göra affärer med den personen eller dennes organisation, eller tillhandahålla denne efterfrågade produkter och/eller information.

Nedan följer huvudkategorierna av uppgifter som samlas in av VELUX-koncernen och de huvudsakliga syftena med insamlingen av uppgifterna:

1.1 Som en del av VELUX allmänna affärsverksamhet

Vi samlar in uppgifter om kunder, anställda och kontaktpersoner hos våra leverantörer (inklusive utomstående tjänsteleverantörer), uppdragstagare, närstående företag, agenter och företagskunder. Uppgifterna kan inkludera en individs namn, kontaktuppgifter och annan information som är nödvändig för anställningsändamål eller för att göra affärer med dig eller din organisation.

1.2 För att bistå med frågor

Du kan välja att tillhandahålla oss personuppgifter inklusive ditt namn, din e-postadress eller andra kontaktuppgifter när du kontaktar ett VELUX-företag via telefon, e-post, post eller genom våra digitala plattformar. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att svara på förfrågningar om information rörande till exempel VELUX-produkter, eller för att ombesörja att ett fönster blir servat. Informationen kan komma att lämnas ut till relevanta oberoende installatörer eller återförsäljare för att vi ska bistå kunder med deras efterfrågningar eller för att ombesörja tjänster så som en serviceförfrågan eller en offert.

1.3 Kunder och potentiella kunder

Vi kan komma att samla in uppgifter om kunder och potentiella kunder, innefattande namn, kontaktuppgifter, betal- och kreditkortsuppgifter, kreditinformation och annan information som är nödvändig för att vi ska kunna bedriva affärer med personen eller organisationen. Vi kan komma att lämna ut uppgifter till återförsäljare och oberoende installatörer för att behandla en kunds order, innefattande att ombesörja leverans av VELUX-produkter till kunden eller bistå med förfrågningar.

1.4 Marknadsföringskommunikation

Med ditt tillstånd kan vi komma att använda personuppgifter för att informera dig om VELUX affärsverksamhet, produkter och tjänster. Om du inte vill att VELUX-koncernen ska använda dina personuppgifter på detta sätt, eller om du inte önskar att vi skickar någon ytterligare information, kan du säga upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev när som helst. Du hittar en ”avsluta prenumerationen”-länk längst ner i våra olika kommunikationskanaler, eller så kan du kontakta oss via e-post eller post för att avsluta prenumerationen.

1.5 Besökare och kundundersökningar

Vi kan komma att samla in personuppgifter från besökare på våra webbplatser eller från kunder som en del av undersökningar rörande VELUX-koncernens tjänster och produkter. Denna information kommer inte att användas för marknadsföringskommunikation utan ditt tillstånd.

1.6 Potentiella anställda och uppdragstagare

När en person ansöker om ett jobb eller ingår ett kontrakt med ett VELUX-företag, kan vi komma att samla in viss information såsom namn, kontaktuppgifter, information om arbetshistorik, relevanta registerkontroller och information om yrkesmässiga intressen. Detta kan samlas in från personen direkt, från en rekryteringskonsult och från personens tidigare arbetsgivare och andra, innefattande referenser och offentligt tillgängliga källor. Denna information används för att informera oss inför eller hjälpa oss att fatta ett beslut om huruvida vi ska erbjuda personen anställning eller anlita personen under ett kontrakt.

1.7 För att följa lagen

Vi kan komma att samla in personuppgifter enligt vad som krävs eller är tillåtet enligt lag.

Personuppgifter, liksom uppgifter som inte är personuppgifter, som samlas in av VELUX-koncernen anses konfidentiell och kommer inte att säljas eller leasas till tredje part.

2. Hur VELUX-koncernen samlar in dina uppgifter

Vi samlar in information som du tillhandahåller oss när du efterfrågar produkter, tjänster eller information från oss, registrerar dig hos oss, deltar i offentliga forum eller andra aktiviteter på våra webbplatser och applikationer, svarar på kundundersökningar eller på annat sätt interagerar med oss.

2.1 Användning av cookies

Vi samlar information genom olika teknologier till exempel cookies. Detta innefattar besök på våra sidor och applikationer eller användning av våra applikationer på tredjepartsplattformar. Cookies är små filer som lagrar information på en persons dator, mobiltelefon eller annan enhet. De möjliggör för det subjekt som placerat cookien på personens enhet att känna igen den personen över webbsidor, enheter och/eller webbläsar-sessioner. Cookies tjänar många användbara syften. Till exempel hjälper de oss och tredje part att förstå vilken del av vår webbsida som är mest populär eftersom de hjälper oss att se vilka sidor och vilka funktioner besökare använder och hur länge besöken på sidorna varar.

2.2 Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Dock, om IP-anonymisering är aktiverat på webbplatsen, kommer din IP-adress att förkortas av Google i förväg inom EU-medlemsstater eller andra stater i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att sammanblandas med andra Google-uppgifter. Du kan förhindra lagring av cookies i inställningarna till din webbläsare; observera dock att om du gör det, kan du kanske inte använda alla funktioner på vår webbsida. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in uppgifterna som genereras av cookien och relaterar till din användning av webbplatsen (innefattande din IP-adress) samt Googles behandling av uppgifterna genom att ladda ned plugg-in-programmet som finns tillgängligt under följande länk och installera det http://tools.google.com/dlpage.

3. Länkar till andra webbplatser

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser (så som Facebook, Google+, YouTube, Pinterest) som inte omfattas av denna integritetspolicy. Vänligen notera att vi inte stöder andra webbplatser eller deras innehåll. Vi vill uppmana dig att läsa de integritetsskyddspolicyer som gäller för var och en av de webbplatser som du besöker.

4. VELUX-bolagens användning av din information

I allmänhet använder vi och lämnar ut dina uppgifter för ändamålet som de samlades in för, som beskrivs ovan. Det handlar främst om att bedriva VELUX affärsverksamhet, om individuell rekrytering eller anställning, hantering av leverantörs- och kundrelationer, säkerhet och trygghet på webbplatsen eller för andra syften som föreskrivs eller tillåts enligt lag.

Om du samtyckt till eller uppmanat ett VELUX-företag att göra det, kan vi också använda dina personuppgifter för att hålla dig uppdaterad med information om vår koncern: om du inte vill att vi använder dina uppgifter på detta sätt eller om du inte önskar ta emot någon ytterligare information, kan du kontakta oss genom kontaktuppgifterna i slutet av denna policy.

5. Utlämnande av dina uppgifter till andra företag

VELUX-koncernen kommer inte att lämna ut dina personuppgifter med undantag för ett fåtal situationer, inklusive:

 • När bolag utför tjänster för vår räkning, till exempel paketleverans och kundservice. Dessa företag är förbjudna att använda dina personuppgifter för andra ändamål än de som vi efterfrågat eller annars krävs enligt lag.
 • När vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part för att säkerställa säkerhet och trygghet för våra kunder, skydda våra rättigheter och egendom, fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller i andra fall om vi uppriktigt anser att utlämnande krävs enligt lag.
 • När du ger ditt samtycke till att vi lämnar ut dina personuppgifter till andra bolag, som till exempel:
  • noggrant utvalda företag så att de kan skicka erbjudanden och kampanjer rörande deras produkter och tjänster till dig.
  • tredje parts webbplatser eller plattformar, så som sociala nätverks-sidor.

 

6. Din kontroll och valmöjlighet

VELUX-koncernen tillhandahåller möjligheten för dig att utöva kontroll och valmöjlighet beträffande vår insamling, användning och utlämnande av din information. I enlighet med nationell lagstiftning, kan din kontroll och valmöjlighet innefatta:

 • Du kan ändra dina val rörande prenumerationer, nyhetsbrev och varningar.
 • Du kan välja huruvida du ska ta emot marknadsföringskommunikation från oss rörande produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.
 • Du kan välja huruvida vi ska dela dina personuppgifter med andra företag så att de kan skicka marknadsföringskommunikation rörande deras produkter och tjänster till dig.
 • Du kan välja huruvida du vill motta riktade annonser från många annonsnätverk, leverantörer av datautbytes-tjänster, marknadsanalys-tjänster och andra tjänsteleverantörer.
 • Du kan begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, för att rätta inkorrekta eller otillräckliga uppgifter och i vissa fall kan du be att få de uppgifter vi har om dig raderade från våra register.

 

Du kan utöva din kontroll och din valmöjlighet, eller begära tillgång till dina personuppgifter, genom att kontakta kundsupport via mail (info@velux.se) eller genom att följa de instruktioner som tillhandahålls i utskick som skickats till dig. Vi vill göra dig medveten om att om du inte ger ditt samtycke till att vi samlar in personuppgifter om dig, kanske vi inte kan leverera vissa tjänster och produkter till dig, och vissa av våra tjänster kanske inte kan ta hänsyn till dina intressen och preferenser. Om du har några frågor rörande specifika personuppgifter om dig som vi behandlar eller behåller, vänligen kontakta kundsupport via mail info@velux.se alt. telefon 042-208380.

7. Datasäkerhet, integritet och lagring

Säkerheten, integriteten och sekretessen för dina uppgifter är ytterst viktig för oss. Vår koncern har implementerat tekniska, organisatoriska och fysiska säkerhetsåtgärder som är designade att skydda uppgifter från obehörigt tillträde, utlämnande, användning och ändring. Vi granskar regelbundet våra säkerhetsförfaranden för att överväga lämplig ny teknik och metoder. Vi vill göra dig medveten om att, trots våra bästa ansträngningar, så är inga säkerhetsåtgärder perfekta eller ogenomträngliga. Vi behåller dina personuppgifter under den tid som behövs för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy om inte längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lag.

8. Dataöverföring, lagring och global bearbetning

VELUX-koncernen bedriver sin verksamhet globalt och kan komma att överföra dina personuppgifter till enskilda VELUX-företag eller tredje part på platser runt om i världen för de ändamål som beskrivs i denna Integritetsskyddspolicy. Varhelst dina personuppgifter överförs, lagras eller behandlas av oss, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att garantera skyddet för dina personuppgifter. När vi använder eller lämnar ut personuppgifter som överförs från EU, säkerställer vi att mottagaren är ansluten till Privacy Shield, använder standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen eller implementerar andra medel enligt EU-rätten för att säkerställa tillräckliga skyddsåtgärder, eller inhämtar ditt samtycke.

9. Ändringar av denna Integritetsskyddspolicy

Från en tid till annan kan vi komma att ändra denna Integritetsskyddspolicy för att tillgodose den senaste tekniken, branschpraxis, regelverkskrav eller för andra ändamål. Vi kommer att meddela dig om dessa är väsentliga och, om det krävs enligt gällande lag, kommer vi att inhämta ditt samtycke.

10. Kommentarer och frågor

Om du har kommentarer eller frågor rörande denna policy, vänligen kontakta kuindsupport. Våra webbplatser och applikationer kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss och vi är inte ansvariga för integritetsskyddsrutinerna för de webbplatserna. Vi vill uppmana dig att vara uppmärksam när du lämnar våra webbplatser eller applikationer och att läsa de integritetsskyddspolicyer som är tillämpliga för andra webbplatser som kanske insamlar personuppgifter från dig.

Du kan framföra klagomål om hur vi behandlat dina personuppgifter. Du kan kontakta VELUX-koncernen genom att använda kontaktuppgifterna som anges i slutet av denna integritetsskyddspolicy. Om ett klagomål görs, måste namn och kontaktuppgifter till den som klagat tillhandahållas VELUX A/S. VELUX A/S kommer att undersöka klagomålet och besvara det inom 30 dagar. Om du anser att VELUX A/S har misslyckats med att ta itu med klagomålet på ett tillfredställande sätt, kan du skicka ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller till Datatilsynet, Borgergade 28, DK 1300 Köpenhamn, telefon 33 19 3200, email: dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.

11. Kontaktuppgifter

Denna webbplats ägs och drivs av VELUX A/S.

VELUX A/S är registrerat I Danmark under organisationsnummer 30003519 med säte på Aadalsvej 99, DK 2970 Hörsholm. VELUX A/S är registeransvarig. Du kan kontakta VELUX A/S genom att skriva till kontorsadressen ovan, genom e-post till info@velux.com eller per telefon på +45 45 16 40 00.

Denna Integritetsskyddspolicy uppdaterades senast i maj 2018.