Hur kan vi hjälpa till?

Tack för ditt intresse för VELUX och våra produkter. För kontaktinformation och svar på vanliga frågor, var vänlig klicka på länkarna till vänster eller i nederkanten av sidan.

Juridisk information

VELUX och VELUX logotype är registrerade varumärken

Denna webbsida är utvecklad, innehas och underhålls av VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, ett danskt bolag med säte i Danmark, med syfte att ge information om VELUX samt företagets produkter och tjänster.

Material på denna webbsida

När du öppnar eller navigerar runt på denna webbsida eller använder material härifrån, inklusive nedladdning av programvara, skall du vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det material du arbetar med inte innehåller virus och inte heller på något annat sätt kan påverka eller skada din dator, inklusive att nedladdad programvara är kompatibel med din programvara.

Även om VELUX har lagt ned ett omfattande arbete med att säkerställa att materialet på denna webbsida är fullständigt, riktigt och uppdaterat kan vi inte lämna garantier för detta. Du bör därför inte agera eller avstå från att agera baserat på detta material, utan kontakta VELUX som kommer säkerställa att du får önskat material och hjälp.

Materialet på webbsidan är upphovsskyddat och får ej användas utan VELUX godkännande till annat än privat bruk. Om något av innehållet på webbsidan används för privat bruk skall VELUX anges som källa i form av en hänvisning till denna sida (http://www.veluxshop.se) samt att upphovsrätten ”© 2005 VELUX Group” anges på materialet.

Texter, fotografier, film, teckningar, grafik, data, ljud etc. är upphovsskyddade och rätten tillhör eller är licensierat av VELUX A/S.

Varumärke, logotyper, slogans etc. är registrerade eller icke registrerade varumärken som tillhör eller är licensierat av VELUX.

De produkter och produktionsmetoder som beskrivs på webbsidan kan ha immaterialsrättligt skydd som antingen tillhör eller är licensierat av VELUX.

VELUX har inte givit någon licens till att använda sig av dessa immateriella rättigheter. VELUX övervakar och följer upp eventuella kränkningar av immateriella rättigheter. Översträdelser beivras.

Material mottaget genom denna sida

VELUX registrerar inte personlig information om de besökande på denna webbsida. Den enda personlig information som registreras är den information som frivilligt lämnas. Informationen omfattar namn, adress, telefon- och faxnummer,vilket används till det som uttryckligen anges i formulären. Någon annan användning kommer inte att ske om inte besökaren personligen gett sin tillåtelse.

Personlig såväl som icke personlig information, som är registrerat av VELUX anses som förtroendeuppgifter och kommer inte på något sätt att göras tillgänglig för andra.

Allt material som VELUX mottager genom denna webbsidan betraktas som offentligt material. VELUX är berättigad till att använda, kopiera, ändra materialet utan begränsningar, detta gäller även idéer till produkter eller produktionsmetoder och "know how" som följer med det inskickade materialet.

Länkar till annan webbsida

Om länkar på denna webbsida används för att öppna andra sidor kommer du att lämna denna website. Den webbsida du öppnar är en sida som är helt oberoende av VELUX som inte har något ansvar eller inflytande på vad som visas på denna sida. Genom att ge möjlighet till länkar från denna sida till andra sidor påtager sig VELUX inget ansvar för materialet på dessa sidor.

VELUX friskriver sig från allt ansvar, direkt eller indirekt, som kan uppkomma genom att du använder dig av länkarna från denna webbsida, eller om du använder dig av material som är kopplat till dessa sidor. VELUX friskriver sig också från ansvar som är relaterat till ovanstående oavsett om vi kunde eller borde ha förutsatt att det kunde uppkomma, genom att inte ta bort länken från vår site.

Länk till denna webbsida

När det ges möjlighet till att länka från denna webbsida till andra websiter, har VELUX - om det inte klart framgår inte godkänt - varken länken eller det material eller innehåll på den andra sidan. VELUX är ej heller koncernbunden eller har på andra sätt samarbete med innehavaren av en sådan sida.

© 2001, 2008 VELUX A/S