Hur kan vi hjälpa till?

Tack för ditt intresse för VELUX och våra produkter. För kontaktinformation och svar på vanliga frågor, var vänlig klicka på länkarna till vänster eller i nederkanten av sidan.

Returer

Ångerrätt/hävning

Ni har rätt att frånträda köpeavtalet inom fjorton (14) dagar utan motivering.

Ångerfristen löper under fjorton (14) dagar från den dag ni får, eller en tredje part annan än transportören som är anvisad av er får, fysisk besittning av produkten eller – om köpeavtalet avser flera produkter som levereras i separata leveranser – fjorton (14) dagar från den dag ni får, eller en tredje part annan än transportören som är anvisad av er får, fysisk besittning av den sist levererade produkten.

För att utöva ångerrätten måste ni informera oss (se kontaktuppgifter nedan) om ert beslut att frånträda köpeavtalet genom att tillhandahålla oss ett otvetydigt meddelande om utövande av ångerrätt (till exempel via brev per post, eller e-post).

För att vi ska kunna identifiera ert meddelande om utövande av ångerrätt ber vi er att ange namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-post), ordernummer samt uppgift om vilka produkter som avses.

För att ert utövande av ångerrätt ska anses ha inkommit i korrekt tid är det tillräckligt att ni skickar ert meddelande före det att ångerfristen löper ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om ni utövar er ångerrätt kommer vi att återbetala alla betalningar vi erhållit från er, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppkommit med anledning av ert val av leveranstyp annan än den minst kostsamma leveranstypen som erbjuds av VELUX), utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från den dag vi informerades om ert beslut att frånträda avtalet. Återbetalning sker med samma betalningssätt som användes i samband med den ursprungliga beställningen om ni inte uttryckligen accepterat ett annat återbetalningssätt; ni kommer oavsett återbetalningssätt inte åsamkas några ytterligare avgifter eller kostnader på grund av återbetalning. Vi har rätt att hålla inne betalningen till dess produkterna returnerats till oss eller till dess ni kan styrka att produkterna har skickats för retur om det är en tidigare tidpunkt.

Utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från den dag ni meddelade oss om ert utövande av ångerrätten. Tidsfristen är uppfylld om ni returnerar produkterna inom dessa fjorton (14) dagar.

Ni kommer att själv få stå för kostnader för sändande av produkterna i retur.

Ni är ansvarig för eventuell värdeminskning av produkterna till följd av hantering annan än nödvändig sådan för att fastställa produktens art, egenskaper samt funktion.

Fastställande av eventuell värdeminskning av beställd produkt

För att fastställa produktens art, egenskaper och funktion ombeds ni att hantera samt undersöka beställd produkt (i) med tillbörlig omsorg och (ii) på samma sätt som normalt skulle vara tillåtet i en affär. Hantering och/eller undersökning av beställd produkt som går utöver detta kan leda till en värdeminskning av produkten. Vi har rätt att göra avdrag motsvarande värdeminskningen vid återbetalning till er. Värdeminskningen fastställs för varje enskilt fall. Ni kan med tillbörlig omsorg öppna förpackningen och undersöka produktens struktur och färgsättning, under förutsättning att öppnandet görs utan att förstöra förpackningen. Om förpackningen skadas ska ni räkna med att produktens värde har minskat. All montering av produkten ska också förväntas innebära en värdeminskning av produkten. Vi påminner er om att ni är ansvarig för produkt samt för samtliga skador som åsamkas produkten medan den är i er besittning fram till dess att produkten returneras till oss.

Kontakta oss

E-mail: info@velux.se
Telefon: 042 - 20 83 80

Öppettider
Vardagar: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-12.30
Lördagar, söndagar och helgdagar: stängt